KonkretKarriere

 

Profesjonell veiledning til viktige valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KonkretKarriere driver karriereveiledning for deg som står ved et veiskille i livet.

 

 

Er du skoleelev eller student og lurer på hvilken utdanning du skal ta? Vi har karrieretest som viser deg hvor du vil trives og utvikle deg i samsvar med dine evner og talenter.

 

Er du voksen og har jobbet noen år, men ønsker å prøve noe nytt? Lurer du på hvor du kan bruke din erfaring?

 

Sykemeldt? Utbrent?

 

Skal du omskolere deg?

 

Vi har en interessetest som passer for alle og som kan gi deg svar på mange spørsmål.

 

Hvilke verdier er viktige for deg? Vi legger stor vekt på at verdier og yrkesønsker skal stemme overens. Mange velger utdannelse som kommer i konflikt med ønsker og verdier. Da er veien til mistrivsel kort.

 

KonkretKarriere kan hjelpe og veilede deg til riktig utdannelse og yrke.

 

Ikke la veien bli til mens du går. Ved riktig planlegging kommer du dit du vil.

 

Med profesjonell veiledning unngår du å velge feil.

 

 

 

Hva skal du bli?

 

 

 

 

 

 

 

 

mail:    elisiv@konkretkarriere.no 

tlf:       92838980